Sterkere binding door tijdelijk contract?

Stelling: "Werkgevers en werknemers menen dat binden begint met een vast contract. Dat is niet meer van deze tijd. Juist een tijdelijk contract kan leiden tot een erg sterke binding van personeel."

7 stappen naar acceptatie?

"Accepteren. Makkelijker gezegd dan gedaan. Voor de moderne mens die alles denkt te kunnen regelen, valt het niet mee om het leven te nemen zoals het komt."

Transitie en de betekenis van werk

"Mensen hechten zich niet alleen aan andere mensen, maar ook aan hun werk. Wanneer dat werk verandert of verdwijnt, kan dat als zeer ingrijpend worden ervaren."

Gids on-line: Rouw op het werk

In de literatuur is veel geschreven over rouw- en verliesverwerking. Er is echter nog relatief weinig bekend over rouw op het werk.

Ben ik, vrij onverveerd?

"[...] beschikken wij al dan niet over een vrije wil? [...] Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar hoe mensen juist vanuit verlieservaringen in hun leven de veerkracht kunnen vinden om hun talenten te ontplooien."

Hoe je verlies te boven komt...

"Het overlijden van een dierbare, het faillissement van je zaak [...] Volgens rouwtherapeut Riet Fiddelaers-Jaspers is verdriet te dragen als je er op een betekenisvolle manier mee om leert gaan."

De boodschap van de rouwadvertentie

"In een overlijdensadvertentie van een tachtigjarige [...] verwezen naar de functie die hij ooit bekleedde. [...] Werk wordt verbonden met identiteit: met wie je bent [...] en hoe anderen naar jou [...] hebben gekeken."

Radioprogramma over

In dit radioprogramma vertelt Jakob van Wielink over hoe je uit verlies winst kunt proberen te halen. En wat werkgevers daaraan kunnen bijdragen...

Toolkit Kind en Trauma

"Veel basisschoolleerkrachten voelen zich onzeker over hun rol wanneer een leerling een schokkende gebeurtenis (zoals een ernstig ongeluk, geweld of het plotselinge verlies van een gezinslid) meemaakt."

Als iedere seconde telt

Dit boek is een persoonlijk verslag over een calamiteit met dodelijke afloop op een vakantiepark en de periode er na door een direct betrokkene.

Ruimte voor rouw op het werk

Het lijkt misschien stoer om op het werk niet te praten over de slechte boodschap die je kreeg in het ziekenhuis, de echtscheiding die dreigt, of over het overlijden van een goede vriend. Maar stilstaan bij verlies is wel wijs.

“Dat gaat je niet in de koude kleren zitten”

Verslag van de Conferentie over trauma infectie, georganiseerd door het Zeeuws Kollektief voor Haptonomie, Zeeuwse Bibliotheek, 12 mei 2011. Hoe zorg je voor degene die zorgt?

Ben ik, vrij onverveerd?

"[...] beschikken wij al dan niet over een vrije wil? [...] Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar hoe mensen juist vanuit verlieservaringen in hun leven de veerkracht kunnen vinden om hun talenten te ontplooien."

Troostnummer Intermediair

"Wanneer aan ellende weinig te doen valt, rest slechts troost. Troost die mensen in moeilijke tijden vaak zoeken bij familie, tradities en soms religie. [...] het bemoedigt toch."

Suicides bij France Telecom

Netwerk uitzending naar aanleiding van de vele suicides bij France Telecom met achtergronden bij de (geheime) reorganisatie plannen.

Verandering en verlieservaring aanleiding depressie

"Tien tot twintig procent van alle mensen die met een sterfgeval of een ander verlieservaring worden geconfronteerd, raken in een diepe depressie waar zonder therapie geen ontkomen aan is."

Verlies en rouw op het werk

Organisaties rouwen niet ... mensen in organisaties wel! Organisaties bestaan uit mensen. Aandacht voor verlies en rouw raakt dus fundamenteel aan de ‘humaniteit' van organisaties.

Nobelprijswinnaar was 8 jaar uit roulatie door rouw

"De natuurkundige van der Waals ontving honderd jaar geleden de Nobelprijs. [...] blijkt dat hij ook dichtte. [...] poëzie die hij twintig jaar daarvoor had gebruikt [...] voor de vrouw die hij nu naar het graf moest dragen."

Minimaal vijf jaar minder gelukkig en tevreden na scheiding of verweduwing

"Het aandeel gelukkige en tevreden mensen onder degenen die net gescheiden zijn of een partner hebben verloren, is fors lager dan gemiddeld."

Heb meer aandacht voor uw rouwende collega

"Dood, rouw en verlies zijn steeds minder een taboe in Nederland. Behalve op de werkvloer. Er wordt nog te weinig omgekeken naar collega’s die het verlies van een geliefde proberen te verwerken."

Eerder dood door vroeger stoppen met werken?

Onderzoeken lijken uit te wijzen dat eerder stoppen met werken gezondheidsproblemen geeft, terwijl langer doorwerken de kans op een gezonde oude dag juist vergroot. Maar nu is er nieuw onderzoek.

Rouwverwerk-versterking

"Het is belangrijk dat de bedrijfsmaatschappelijk werker binnen het bedrijf de eerste stap zet tot een goede benadering van rouwende medewerkers."

Verder zonder jou: jongeren en rouw, tips voor werkgevers

Generatie Y, generatie Einstein, [...] Zij zouden zich minder hechten en het nieuwe werken als vanzelfsprekend ervaren.

Toe-eigening van rouw (mijn rouw - jouw rouw)

Rouw komt niet alleen naar voren bij het verlies van mensen, maar ook van "zaken" waar een betekenisvolle relatie mee wordt onderhouden. Is dat dan allemaal rouw?

Verlies en rouw op het werk: groep op LinkedIn

Op LinkedIn is de groep "Verlies en rouw op het werk" actief, als netwerk van betrokkenen bij dit onderwerp. Op deze manier is het eenvoudig kennis en ervaring uit te wisselen en te delen.