Leren afscheid nemen

'Verlies is niet iets dat alleen privé voorkomt. Ook door veranderingen op het werk hebben mensen te maken met verlieservaringen.'

Kruispunt TV: hoe overleef ik een reorganisatie?

In Kruispunt TV een bijzonder verhaal over de ingrijpende gevolgen van een reorganisatie. Voor de mensen die ontslagen werden, voor degenen die bleven en voor de baas.

Reorganisaties: je emoties de baas

Reorganisaties zijn aan de orde van de dag, zeker in tijden van crisis. De emotionele rollercoaster waar de 'achterblijvers' die hun baan behouden in terecht komen, wordt behoorlijk onderschat.

Kopschuw en verandermoe

De wereld verandert en ondernemingen en organisaties ook. Meestal onbewust, soms gepland. Veranderingstrajecten slagen echter niet vaak en leiden tot veel frustratie. Hoe komt dat en wat is er aan te doen?

De touwtjes in handen

"Reorganiseren en herstructureren [...] zorgt voor veel onzekerheid bij werknemers. Hoe houdt u werknemers in deze roerige tijd betrokken bij uw organisatie? Goed communiceren is het sleutelwoord."

Reorganisatie: Wat te doen met de achterblijvers en vertrekkers?

"Medewerkers met jaren trouwe dienst worden ontslagen en de "gelukkigen" [...] mogen blijven [...] hoe ga je om met de mensen van wie afscheid genomen moet worden?"

Reorganisaties be´nvloeden gezondheid werknemers

"Bij 41 procent van de werknemers die [...] een reorganisatie meemaakten, leidde het veranderingsproces tot gezondheidsklachten, blijkt uit onderzoek van FNV Bondgenoten."

Sense of urgency

"De noodzaak om te veranderen moet door je medewerkers zelf ook gezien worden, zodat ze emotioneel geprikkeld worden. De combinatie logica en emotie is de kern van succesvol veranderen."

Betekenis geven aan verandering

De menselijke ontmoeting met verlies roept vragen op over de betekenis van het leven. [...] dat geldt [ook] voor de werksfeer

Transitiemanagement

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen het veranderaspect van bijvoorbeeld een reorganisatie, [...] en het psychologische aspect van de reorganisatie, wanneer medewerkers zich aan dienen te passen.

Survivaltips voor achterblijvers

Hoe blijf je gemotiveerd na reorganisaties en ontslagen op je werk?

Transitie: lessen uit de kapsalon

"Tabatha’s Salon Takeover is een televisie hit [...] Doet zij verandermanagement uit het boekje? "

Vijf manieren om een reorganisatie te overleven

"Is er eigenlijk iets wat u kunt ondernemen als u door een reorganisatieontslag getroffen dreigt te worden en zo ja, wat? Hieronder vijf adviezen die u mogelijk enig houvast kunnen bieden"

Omgaan met weerstand

Weerstand bij (tegen!) verandering wordt bij verandermanagement vaak gekoppeld aan onwil, onvermogen, onbegrip etc. Aandacht voor verlies en rouw als symptomen die voor weerstand aangezien worden [...] is er onvoldoende.

the Effect of Change Initiated from Outside

"Unlike the mourning that accompanies the death of a relative or a friend, the grief accompanying change is not supported bij custom, is not rendered accessible. [...] to mourn for the loss of oneself is an alien, unsupported grief.”

Na een periode van rouw kan je echt beginnen te bouwen aan een organisatie

"Veranderen vanuit de ervaring dat je zelf ook ooit “slachtoffer”van een verandering bent geweest komt het proces ten goede."

Veranderen moet leuk zijn, toch?

"[...] uw manager moet reorganiseren. [...] gedwongen ontslagen. Als u wel mag blijven, krijgt u al snel te horen dat u boft. [...] Toch is er vaak geen sprake van blijdschap."

Organisatieverandering

Managers willen vooruit kijken en oplossen. Bij een organisatieverandering zullen mensen het oude achter zich laten voordat ze zich aan het nieuwe kunnen hechten. Verlies- en rouw zijn onlosmakelijk daarmee verbonden.

Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden

Interview in Blad voor Katholiek Nederland, 2008.

Reorganisatiepijn

"Reorganiseren doet pijn, maar veel werknemers krijgen nauwelijks de kans om daarbij stil te staan. Hoe kom je de klap na een reorganisatie te boven?" Met overlevingstips.