Leo Wilhelm

Leo Wilhelm is werkzaam als leidinggevende bij de rijksoverheid.

Naast ervaring met verlies en rouw op het werk, onder andere door het opstellen van en werken met een rouwprotocol, was hij verbonden aan het Jacobshospice in Den Haag en aan de projectgroep Steun bij Rouw van Humanitas Haagland, voor individuele en groepsgerichte rouwbegeleiding.

Hij heeft de opleiding "Leven en werken met verlies" bij Stavoor gevolgd en de post HBO opleiding "Omgaan met verlies" afgerond bij "Land van rouw" van Riet Fiddelaers en Sabine Noten.

Leo ook diverse trainingen en workshops rondom werkgerelateerd verlies verzorgd, zowel voor leidinggevenden als voor medewerkers. Belangrijk doel hierbij is om organisaties bewust te maken van de menselijke kant van veranderingen en reorganisaties.

Leo heeft meerdere publicaties op zijn naam staan, veelal samen met Jakob van Wielink, over alle aspecten van verlies en rouw op het werk.

Leo heeft een eigen onderneming: www.troostcoach.nl.

Leo op LinkedIn, met verwijzingen naar alle artikelen: nl.linkedin.com/in/leowilhelm.

Leo's blog over aspecten van verlies en effecten van taal daarbij op Wordpress: leowilhelm.wordpress.com.

E-mail Leo Wilhelm: l.wilhelm@verliesenrouwophetwerk.nl.