Jakob van Wielink

Jakob van Wielink (1974) is zelfstandig gevestigd als consultant, kerndocent en coach bij www.jakobvanwielink.com. Jakob is initiatiefnemer van deze site.

Jakob is verliesdeskundige, gespecialiseerd in verlies en verandering op de werkvloer. Veranderen - een thema dat Jakob ook vanuit zijn persoonlijke leven goed kent - is zijn passie. Die komt tot uitdrukking in zijn begeleiding van mens en organisatie bij veranderingsprocessen en leiderschapsontwikkeling. In het veronderstelde spanningsveld 'resultaatgerichtheid' vs. 'menselijkheid' of 'managen' vs. 'loslaten' levert Jakob een bijdrage aan duurzame en impactvolle veranderingen. Daarnaast adviseert en begeleidt hij organisaties bij het implementeren van rouwbeleid.

Samen met Bert Cozijnsen schreef hij 'Over de rooie. Emoties bij verlies en verandering op het werk', waarvan in 2012 bij Kluwer de 4e, bewerkte druk verscheen. Ook in 2012 verscheen, bij Ten Have, 'Aan de slag met verlies. Coachen bij veranderingen op het werk' dat hij schreef met Riet Fiddelaers-Jaspers en waarvan in 2014 de 4e druk verschijnt.

Jakob is als lid van de adviescommissie Post-HBO opleidingen 'Land van rouw' mede verantwoordelijk voor het toetsen van de opleidingen aan criteria van praktijkgerichtheid. Daarnaast is hij als docent betrokken bij de post-hbo opleiding Verliesbegeleiding van de Christelijke Hogeschool Ede.

Samen met Leo Wilhelm publiceert Jakob veel over transitie, hechting, verlies en rouw op het werk.

Jakob op LinkedIn: nl.linkedin.com/in/jakobvanwielink.

E-mail: j.vanwielink@verliesenrouwophetwerk.nl of info@jakobvanwielink.com