Artikelen downloaden over verlies en rouw op het werk

"De Toolkit Kind en Trauma, bestaande uit een brochure en deze website, is bestemd voor leerkrachten van groep 5 t/m 8. De toolkit geeft informatie over het ondersteunen van leerlingen die een schokkende ervaring hebben meegemaakt.
In de Toolkit Kind en Trauma vindt u antwoorden op algemene vragen zoals: “Wat helpt een kind er weer bovenop te komen na een ernstig ongeluk, de plotselinge dood van een broertje of ouder, (seksueel) geweld of een andere schokkende gebeurtenis? Wat kan ik als leerkracht doen en wanneer is professionele hulp nodig? En welke mogelijkheden voor traumahulpverlening voor kinderen bestaan er?” "

Over de rooie, emoties bij verlies en verandering op het werk, recensie in OR Informatie, door Hans van Zanten, nov 2009.
"Dit boek plaatst de ervaring van verlies en rouw in organisaties. [...] Taboe. Lastig. Het is beter om te doen of er niets aan de hand is. Terecht wordt in dit boek gesteld: Is dat menselijk? Gaan we zo met elkaar om? [...] Verlies en rouw maken de mens tot mens en medemens. Dit boek kan helpen om daar in organsiaties ruimte voor te scheppen."

De opgeruimde verlieskast, De Mönnink, Imco context, nummer 3, jaargang 10, oktober 2001.
"Iedereen krijgt vroeger of later is zijn leven te maken met verlies en de daarmee gepaard gaande rouw. Bij verlies en rouw denk je in eerste instantie aan het overlijden van een dierbare. De Mönnink geeft echter aan dat er zes levensgebieden zijn waarin allerlei vormen van verlies voorkomen. ‘Het lichaam; de psyche; relaties; school, werk; ouderschap en huis en haard. Of je nu je zekerheden kwijt bent door echtscheiding of reorganisatie, doordat je partner dement wordt of je je geboorteland definitief verlaat, het zijn allemaal situaties waarin er sprake is van verlies."