Rouwprotocollen

In dit blok verzamelen we informatie over en voorbeelden van rouwprotocollen.

Verlies in een jong gezin

"Het is een bominslag, vorige week werkte hij nog gewoon. Hij wil met iemand praten, zijn gemoed luchten. Ze hebben drie kinderen, twee pubers en een nakomertje van zes jaar."

Rouwverlof en waakverlof?

In Nederland is er wettelijk niets geregeld rondom 'rouwverlof' of 'waakverlof'.

Rouwverlof in BelgiŽ

In België heeft een werknemer bij sommige familiale gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een overlijden recht om, met behoud van het loon, van het werk afwezig te blijven: "klein verlet", of "kort verzuim".

More time off for grieving parents

"You have 12 weeks off to have a child," [...] "but three days off when a child dies. It doesn't make any sense."

Jezelf opnieuw uitvinden na een militaire missie

Voortdurende dreiging van bermbommen, bittere armoede en onrecht. Er komt veel op je af als je uitgezonden wordt als militair. Hoe verwerk je dat met de mensen om je heen als je weer thuis bent?

Rouw bij chronisch vermoeidheidssyndroom

Er wordt bij het woord rouw niet meteen gedacht aan [...] rouwreacties na het verlies van gezondheid. Een chronische aandoening kan het leven van mensen [echter, red.] drastisch veranderen.

Workers Memorial Day 2012

Ter gelegenheid van Workers Memorial Day organiseert de FNV een fotowedstrijd.

Waarom werknemers zelfmoord plegen

In Frankrijk was er een hausse aan zelfmoorden onder werknemers. Waarom? En: wat kan een bedrijf doen om zoiets te voorkomen?

Rouwen om de dood van een collega

Bij het overlijden van een collega lopen zakelijke omgang en persoonlijke gevoelens door elkaar. Hoe ga je daar mee om?

1e dag weer terug aan het werk

"[...] Vader en moeder zijn vervolgens zes weken in de rouw. Zodra de vader zich weer meldt voor zijn werk [...] wordt hij [...]  uitgenodigd voor een gesprek. Hij krijgt alle ruimte om langzaamaan te wennen aan de arbeid."

Rouw is geen ziekte

"Cijfers uit 2010 laten zien dat mensen die iemand in hun nabije omgeving verliezen, zich gemiddeld zo'n honderd dagen ziek melden. [...] Nieuwe cijfers laten zien dat de verzuimcijfers nog hoger liggen [..]"

 

Rouw en verzuim

"Iemand in rouw is niet ziek, alhoewel je oplettend moet zijn omdat onverwerkte rouw wel ziekmakend kan zijn."

Rouw- en waakverlof?

Wat is er geregeld mbt verlof rondom het sterven en overlijden?

De Sterfbed Spijt Top Vijf

"Ik wou dat ik minder hard gewerkt en meer tijd aan mijn gezin besteed had."

Werkneemster met diagnose kanker mag niet in proeftijd ontslagen worden

"Een werkneemster die haar werkgever vertelt dat bij haar kanker is geconstateerd, wordt de dag erna per brief ontslagen in de proeftijd."

Medicalisering van rouw is ongewenst

“In de huidige Manual kan een arts bij rouw de eerste twee maanden niet de diagnose ‘depressie’ stellen. De nieuwe, vijfde versie, die volgend jaar uitkomt, schrapt dit voorbehoud."

Zingeving bij handicap en beperking

Over betekenis en zingeving bij handicap en beperking en de vraag waar we onze identiteit aan ontlenen in leven en werken.

Terminaal zieke medewerker raakt hele organisatie

"Werkgevers hebben geen idee hoe om te gaan met terminaal zieke medewerkers. Maar ook voor terminaal zieke medewerkers is goed werkgeverschap een verplichting."

De werknemer of werkgever als nabestaande van suÔcide

"Als je nabestaande wordt na de zelfdoding van een voor jou betekenisvol iemand, kan dit ook een weerslag hebben op je professionele activiteiten."

Ik ben er nog...

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 vrienden je in de steek laten als je dodelijk ziek zou worden... Hoe is dat met collega's en leidinggevenden?

Mantelzorg

"Eén op de acht werknemers combineert zijn baan met de zorg voor iemand in zijn omgeving. [...] relatief eenvoudige maatregelen volstaan om de zorgzame medewerker binnen boord te houden."

Hoe omgaan met verdriet in uw bedrijf?

"De dood is een zaak die ingrijpt in elk mensenleven. En vergeleken met heel wat andere intieme gebeurtenissen overstijgt de impact van een overlijden het gewone privégebeuren ruimschoots."

Nieuwe mogelijkheden voor goed werkgeverschap bij overlijden

"Goed werkgeverschap in geval van overlijden vraagt van een onderneming een grote betrokkenheid bij het persoonlijke drama dat een overlijden altijd is."

Heb meer aandacht voor uw rouwende collega

"Dood, rouw en verlies zijn steeds minder een taboe in Nederland. Behalve op de werkvloer. Er wordt nog te weinig omgekeken naar collega’s die het verlies van een geliefde proberen te verwerken."

Als je vader komt te overlijden

"Ik heb 2 dagen geleden te horen gekregen dat mijn vader kanker heeft en dat is niet te behandelen. [...] Ik ben deze week niet naar mijn werk geweest [...] Nu heb ik gevraagd of ik zorgverlof kan opnemen."

Folder voor nabestaanden: hoe leg ik het mijn werkgever uit?

Hoe leg je als nabestaande na een verlies aan je werkgever uit hoe je je voelt en wat het betekent voor het hervatten van je werkzaamheden?

Voor rouw niets geregeld

[...] als civiele medewerkers stierven, gebeurde er vrijwel niets op het ministerie van Defensie. Voor rouwverwerking was geen plaats op de werkvloer. Hr-manager Leo Wilhelm bracht hier op eigen initiatief verandering in.

 

Overlijden en werk

"De uitvaart is voorbij en je moet eigenlijk weer aan het werk. Maar wanneer is dat verstandig? Moet je het een paar weken rustig aandoen of juist de afleiding van het werk opzoeken?"

Rouw bij verlies gezondheid

Chronisch ziek zijn of worden, betekent ook rouwen. Rouwen om verlies van gezondheid. Rouwen om verlies van (lichaams-) functionaliteit. Om verlies van (loopbaan) perspectief of mogelijkheden op het werk.

Rouw neem je mee naar het werk

Artikel in Monuta Nazorgboek over rouw na een overlijden en de teruggang naar werk,

Werken met kanker, wat zijn uw ervaringen?

"Heeft uw werkgever u uitstekend begeleid bij uw werkhervatting? Of had hij zich juist anders moeten opstellen? Draag bij aan meer begrip over werken met kanker."

Rouw en Arbeidsongeschiktheid

Een rouwende werknemer. Iedere bedrijfsarts krijgt er wel eens mee te maken.

Re-integreren met de NFK

De NFK is de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. "Sinds mei 2010 biedt de NFK re-integratietrajecten voor werknemers die weer aan het werk willen na kanker."

Verborgen, niet zichtbare of niet erkende rouw

Een speciale situatie treedt op wanneer het verlies voor de omgeving niet of niet goed zichtbaar is. Dit kan leiden tot niet erkende rouw.

Rouwen vaak taboe op werk

Het steunen van een medewerker of collega die een dierbare heeft verloren, dáár zijn handleidingen voor. Maar wat als je zélf iemand verliest? Tips over hoe daarmee op het werk om te gaan zijn schaars.

Engelstalige verwijzingen

Op het internet is veel te vinden over verlies en rouw op het werk in het Engels. Omdat dit meestal toch vanuit een iets andere culturele achtergrond geschreven is, is het interessant dit te vergelijken.

Mijn man is overleden. Ik kom niet werken.

'Or lid neemt initiatief tot rouwprotocol', artikel in OR Informatie, oktober 2008.