Zelfmoord bij falend management: de lessen van Arthur Gotlieb
Terug

"Precies een jaar geleden pleegde Arthur Gotlieb zelfmoord vanwege situaties op zijn werk. Wat kunnen we leren van zijn verhaal?"

"Een jaar geleden, op 22 januari 2014, maakte Arthur Gotlieb (50), senior beleidsmedewerker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), een eind aan zijn leven. In een bezwaarschrift van zeshonderd pagina’s tegen zijn beoordeling geeft hij aan hoe hij lijdt onder gebrek aan integriteit van het management, de non-respons van het management op zijn overbelasting, uitputting, tegenwerking, vernedering, verwaarlozing en buitensluiting."

"Volgens een schatting van TNO (2005) plegen ongeveer tweehonderd mensen per jaar zelfmoord door slechte omstandigheden op het werk (pesten, intimidatie, verwaarlozend management). "

"Na de dood van Arthur Gotlieb is er een onderzoek ingesteld. De top van de NZa, die zich door de farmaceutische industrie op reisjes had laten trakteren, is afgetreden en ook de directeur van de afdeling Cure en de unitmanager zijn ontslagen. Opvallend is dat er geen consequenties zijn geweest voor de HR-afdeling."

"Het boek van Arthur Gotlieb is meer dan een treurig relaas. Met een mengsel van humor en verbittering vertelt hij over de morele teloorgang van de NZa en zijn eigen ondergang. De belangrijkste lessen zijn: wees integer, toon begrip en betrokkenheid."

Bron: Intermediair, auteur: Cartien Karsten, 2015.