Als een collega overlijdt
Terug

‘Een collega verliezen is ingrijpend. Of je nu intensief met iemand hebt samengewerkt of slechts een paar maanden af en toe met iemand te maken hebt gehad. Zo'n verlies verwerken doet iedereen anders. Hoe ga je om met het verdriet? Vier (ervarings)deskundigen over rouw op de werkvloer.'

"Je kunt in dit soort gevallen niet zorgvuldig genoeg zijn. Ik zie vaak gebeuren dat er te snel voor een ander wordt gedacht. Dat mensen denken: ach, Piet heeft maar twee jaar met hem samengewerkt, dus het zal hem niet zo raken. Of: hij werkte nog maar drie maanden in ons team, zo veel zal het mensen wel niet doen. Doe al die aannames niet, vul niks voor iemand in, maar ga erover in dialoog. Benoem het tijdens gesprekken, vraag bijvoorbeeld: goh, we zijn een halfjaar verder, denk jij er nog wel eens aan? Of: wat gebeurt er als je aan hem of haar denkt? Ga er als leidinggevende niet vanuit dat mensen wel naar jou toekomen als ze ergens mee zitten. Dat is absoluut geen vanzelfsprekendheid. Ruimte voor rouw gaat in essentie over menselijkheid in organisaties. Op het moment dat je op de werkvloer ruimte creëert voor grote gebeurtenissen - zoals de dood - en je daarover met elkaar kunt praten, dan zorg je ervoor dat mensen beter en gezonder aan het werk kunnen blijven. Het klinkt misschien gek, maar juist die mogelijkheid en ruimte creëren, draagt substantieel bij aan het werkplezier.

Protocol
Niet elk bedrijf heeft een protocol. Ik zou willen adviseren dat tóch te regelen. Ik merk vaak dat er weerstand is, dat mensen zeggen: dat komt wel als het zover is'. Maar in tijden van stress gebeurt er zo ongelooflijk veel, waardoor je sneller dingen over het hoofd ziet. Een protocol gaat over heel praktische zaken, van ‘wie krijgt gelegenheid om naar de uitvaart te gaan' tot ‘wie heeft contact met de nabestaanden'. Maar ook: hoe instrueer je collega's wat ze moeten doen als er wordt gebeld voor een overleden medewerker. Of als iemand veel klantcontact had: wie staat hen te woord en geeft informatie over hoe het nu verder gaat?

Het al dan niet abrupt wegvallen van een collega kan mensen overvallen. Dan is het handig om daar van tevoren al iets over op papier te hebben gezet. Uiteraard gaat het niet over het protocolleren van emoties. Het is meer een checklist waarop je kunt terugvallen. Ik heb eens zo'n boekje voor een opdrachtgever gemaakt en daarin heb ik ook een hoofdstuk opgenomen ‘Wat is rouw eigenlijk?'. Wees je ervan bewust dat iedereen zo zijn eigen coping mechanism heeft. Het verliezen van een collega confronteert mensen ook onherroepelijk met hun eigen ervaringen. Het is goed om erbij stil te staan wat er zoal kan spelen. Als je emoties rondom rouw niet genoeg aandacht geeft, keert dat als een boemerang naar de organisatie terug." (...)'

Elles Beijers: ‘Als een collega overlijdt'. To Be Magazine, mei 2015