'Rouw is de prijs die we betalen voor hechting'
Terug

'Zou je omgaan met verlies kunnen opvatten als leerproces?'

'Misschien. Die vraag is niet zomaar te beantwoorden. Het is in ieder geval geen planbaar en formeel leerproces, omdat het niet standaard is en niet in fasen op te delen. Interactie is belangrijk, sensing en co-sensing. Contact maken met anderen, gezamenlijk beleven, delen van emoties: dat maakt de weg vrij om betekenis te geven aan afscheid, verlies en rouw, nodig om door te gaan met leven en werken, je opnieuw te verbinden en te hechten. Overigens geloof ik niet dat er zoiets als ‘collectief leren' bestaat. Collectief verwijst naar samenzijn, naar situaties die we kunnen creëren om interactie te bevorderen. Leren is een individueel proces. Ook als je bij elkaar zit en emoties en ervaringen deelt, leert ieder op een heel eigen, persoonlijke manier'.

Ans Grotendorst interviewt Jakob van Wielink, Vakblad voor opleiders in het gezondheidszorgonderwijs, juni 2013.