Protocol voor rouw op het werk
Terug

Rouw en verlies zorgen vaak voor ongemakkelijke momenten op de werkvloer. Een protocol kan dan verlichting bieden. Een aanzet voor een rouwprotocol in acht stappen.

[...] leidinggevenden weten vaak niet hoe ze met een rouwend teamlid moeten omgaan. Ze laten hem te lang thuis zitten, of juist te kort: het rouwen moet dan maar eens over zijn. Uitval van zo'n medewerker schuiven ze door naar de arboarts; zelf gaan ze het contact liever uit de weg. Voor de thuiszittende medewerker wordt de drempel om weer aan het werk te gaan, ondertussen steeds hoger. Met als gevolg dat hij in een isolement terechtkomt. De betrokken medewerker gaat er zelf ondertussen zonder meer vanuit dat zijn collega's wel weten wat er in hem omgaat.

Mits de juiste randvoorwaarden in een organisatie aanwezig zijn, kan werk bijdragen aan de (weder)opbouw van hun identiteit: het geeft ritme en structuur, een hernieuwd gevoel van controle, een zinvolle dagbesteding, zelfvertrouwen, bekendheid en sociale contacten.

Een rouwprotocol is een prima instrument om die zo belangrijke goede randvoorwaarden te creëren.

Bron; PW de Gids, Peter Tomesen, februari 2016.