Het verduren van het gebrek aan maakbaarheid
Terug

'Het verlangen naar heelheid, een bij uitstek menselijke en universele aangelegenheid, maakt dat we het plot van ons verhaal willen kunnen schrijven. Ondanks alles. Die heelheid schuilt in de betekenis die we aan ons leven willen en kunnen toekennen; een betekenis die zich echter niet laat afdwingen. Die betekenis laat zich hooguit ontdekken wanneer je gericht op zoek gaat. Vanuit de overtuiging dat het leven inherent zinvol is, is het aan ons om antwoorden op de vragen van het leven te formuleren. Die ontdekkingstocht onttrekt zich aan de maakbaarheid (Frankl, 2011), maar als mens met een gebroken verhaal kun je je niet onttrekken aan die zoektocht: "Zoals je rouw te nemen hebt, heb je ook ‘zin te nemen', hoe moeilijk dit ook is. Betekenis geven is niet hetzelfde als zeggen dat verlies zinvol is geweest of dat je het verlies accepteert" (Fiddelaers & Noten, 2013, blz. 53).'

Klaas-Jan Pos (psychiater), Leo Wilhelm en Jakob van Wielink, in: 'Het verduren van het gebrek aan maakbaarheid' - Beschouwend artikel in Tijdschrift voor Coaching, thema 'Maakbaarheid', juni 2014.