Goede arbeidsverhoudingen en gezonde omgang met rouw
Terug

Verlies en rouw na een sterfgeval zijn onontkoombaar, ook op de werkvloer. Maar wat doet u als werkgever wanneer u oog en oor wilt hebben voor de minder ‘maakbare' kanten van uw organisatie? Hoe ondersteunt u uw werknemers na een overlijden en hoe spreekt u hun veerkracht weer aan?

Jakob van Wielink, begeleider, coach en co-auteur van het onlangs verschenen boek Rouwregels - handvatten voor organisaties rond overlijden en terminale ziekte - geeft hiervoor toepasbare tips.

Van Wielink baseert deze op de ervaring dat bij het omgaan met rouw drie contexten een grote rol spelen. Het persoonlijke verleden: hoeveel veerkracht heeft iemand opgebouwd, hoe ging hij om met eerdere verliezen en verandering? Het heden: hoe ziet de sociale context eruit aan vrienden, familie, kennissen en verenigingen als vangnet? Het werk: in hoeverre speelt de werkomgeving een belangrijke rol in iemands leven? (...)'

Anna Teresa Bellinzis: ‘In rouw? Blijf met elkaar communiceren'. In: ‘People Business', 21 augustus 2015