En toen werd het stil
Terug

Als toegewijde NS'ers Jannine en Grietje overlijden blijven hun collega's en leidinggevenden onthutst achter. Hoe verwerken zij hun verdriet, en hoe gaan zij om met een rouwende afdeling? ‘Ik had een dierbare verloren. Stel maar een vraag, begin een gesprekje.'

De NS had al opvang ingricht voor medewerkers die betrokken zijn bij ongevallen op het spoor. Voor de zorg voor medewerkers die betrokken zijn bij een verlies van een dierbare in de privésfeer of bij het overlijden van een collega heeft NS inmiddels ook aandacht. Bijgaand artikel verscheen naar aanlediing van de introductie van de brochure ‘Rouw: wat is dat eigenlijk’ binnen de NS.

Bron: NS Magazine 'de Koppeling', oktober 2012, Eleonoor van den Dool.