Eerbetoon aan Nelson Mandela
Terug

'Veranderingen beginnen met een einde: het einde van de bekende en de vertrouwde situatie. Dat verlies vraagt om het afsluiten van een periode, vaak ook om het loslaten van verwachtingen over de toekomst, die gebaseerd zijn op het verleden. Het vraagt dus om een nieuwe oriëntatie, maar allereerst om erkenning dat er iets verloren ging. Verandering scheurt daarmee onze hechting, onze (rationele of irrationele) zekerheid verandert in onzekerheid. Op voorhand is niet zeker wat de nieuwe situatie zal brengen. En als ons ‘oude' overlevingsgedrag niet toereikend blijkt voor nieuwe situaties, herkennen we in de onzekerheid een gebrek aan vol vertrouwen op een goede afloop.'

Leo Wilhelm en Jakob van Wielink in: ‘Eerbetoon aan Nelson Mandela. Ken je vijand en leer zijn favoriete sport kennen'.

Over de duurzame impact van inclusief leiderschap in tijden van transitie.'

In de (aller)laatste aflevering van'Wending' (Stichting EKR Nederland).