De Transitiecirkel
Terug

Hoewel we gewend zijn om ons leven lineair in de tijd te plaatsen, op een doorgaande lijn van wieg naar graf, laat de werkelijkheid om ons heen zien dat gebeurtenissen veel meer een cyclisch karakter hebben. Seizoenen wisselen elkaar af, de dagen in de week en de maanden in het jaar komen steeds weer terug. Doordat we niet over de grenzen van geboorte en dood heen kunnen kijken, nemen we ons leven waar als een doorgaande en eenmalige gebeurtenis. Binnen ons leven blijken we echter veel patronen ook cyclisch te doorlopen.

De manier waarop we ons verhouden tot andere mensen en zaken en de wijze waarop we met hen in contact zijn, is zo'n cyclisch patroon. Dit cyclische proces wordt mooi verbeeld in de transitiecirkel.

De stappen op de transitiecirkel worden uitgewerkt in een zestal korte artikelen. Deze artikelen kun je lezen via de links hieronder. In elk artikel wordt verwezen naar een filmfragment. Deze fragmenten kun je aanklikken op de 'stations' van de transitiecirkel.


Kijk voor de film van de transitiecirkel op: Vimeo.

Overzicht van de artikelen:
1) De transitiecirkel, een zesluik. Deel 1 Introductie.
2) De transitiecirkel, een zesluik. Deel 2 Hechten.
3) De transitiecirkel, een zesluik, Deel 3 Verliezen.
4) De transitiecirkel, een zesluik, Deel 4 Rouw.
5) De transitiecirkel, een zesluik, Deel 5 Duaal Proces Model.
6) De transitiecirkel, een zesluik, Deel 6 Betekenisgeven.