De invloed van leiderschap op emoties en veranderbereidheid
Terug

Rouw op de werkvloer staat in de belangstelling. Het besef groeit dat ontslag en ingrijpende reorganisaties ervaringen van verlies met zich meebrengen.

Onderzoek wijst uit dat reorganisaties meer kans van slagen hebben, wanneer met respect en begrip voor dit rouwproces wordt omgegaan. Toch gebeurt dat nog lang niet overal. Wat is het nut van deze voorgenomen uitbesteding?

Negatieve emoties resulteren in weerstand en spanningen op en buiten de werkvloer, die op hun beurt weer kunnen leiden tot beperkte productiviteit en een verhoogd ziekteverzuim.

Medewerkers met negatieve emoties kunnen door hun leidinggevenden het best worden ondersteund met empathie, vooral in een voor de medewerkers "onstabiele" omgeving als die van voorgenomen uitbesteding.

Er is een aantoonbaar verband tussen de mate van negatieve gevoelens en de veranderbereidheid van medewerkers ten aanzien van de voorgenomen uitbesteding. Negatieve emoties verminderen iemand zijn of haar wil en morele verplichting om te mee veranderen

De wil om te veranderen van medewerkers wordt niet alleen door persoonlijke en situationele factoren bepaald maar ook door charismatische invloeden van hun leidinggevenden.

De wil om te mee te gaan met de voorgenomen uitbesteding wordt negatief beïnvloed door een overwegend taakgerichte manager.

Master Thesis "The influence of leadership on employees' emotions, change commitment and turnover intentions" door Raymond 't Hoen, June 30, 2014; Universiteit van Amsterdam