De cirkel sluiten
Terug

“Zingeving en betekenisgeving lijken grote woorden, die we vooral reserveren voor het nadenken over ons leven wanneer er ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden. Verliezen zijn dergelijke ingrijpende gebeurtenissen; verliezen van datgene en diegenen aan wie we ons gehecht hebben en met wie we betekenisvolle relaties zijn aangegaan.”

[...]

“Betekenis geven is een actieve bezigheid die gaat over anders kijken naar de werkelijkheid zoals die zich aan ons opdrong. Daarbij gaat het erom met ‘nieuwe ogen’ de betekenis die het verlorene had, opnieuw vorm te geven. Om de relatie die verbroken is, opnieuw te verbinden en te integreren, zodat er sprake kan zijn van een voortgezet leven dat op zichzelf weer zinvol kan zijn en waarin herinneringen de plek hebben gekregen die hen toekomen.”Bron: Tijdschrif voor Coaching, maart 2012; auteurs: Jakob van Wielink en Leo Wilhelm.