Coachen op de grens van therapie
Terug

"Over het dilemma van professionele afstand en menselijke nabijheid."

"In onze context - familie, vereniging, werk, zelfs vaak binnen het gezin - komen we mensen tegen met persoonlijkheids- of gedragsproblemen. Dat is niet nieuw, dat is altijd zo geweest. [...]
Er zijn zoveel mensen met trekken van persoonlijkheids- of gedragsproblematiek, die gewoon functioneren in de maatschappij en deelnemen aan het arbeidsproces, dat een coach het bijna aan zijn eigen beroep verplicht is om zich te scholen op dat grensvlak. Maar er is meer: zeer grote aantallen werkende mensen hebben ook te maken met moeilijkheden als aandachtsproblemen, depressieve gevoelens, angst, overspannenheid en hoogsensitiviteit. Er is een groot belang om zo veel mogelijk mensen aan het werk te hebben en te houden. Het normaliseren in plaats van medicaliseren en problematiseren van wat op ons overkomt als afwijkend is ook daarom een must."

Bron: Tijdschrift voor Coaching, juni 2012; auteurs: Jakob van Wielink, Leo Wilhelm en Patricia Wouters.