Veerkrachtig leiderschap
Terug

'Organisaties zijn voortdurend aan veranderingen onderhevig. Bij veel veranderingen op het werk, zoals reorganisaties, fusies, bezuinigingen of ontslagen, wordt de inhoud centraal gezet: wat speelt er precies, hoe staan we ervoor, hoe ziet het nieuwe organigram er uit, wie moeten er weg en wie kunnen er blijven? Informatie en communicatie over die inhoud is zeer belangrijk, maar het is niet het enige waar medewerkers behoefte aan hebben. En dat is precies het verschil tussen verandermanagement en transitiemanagement.'

'Transitiemanagement gaat over de wijze waarop mensen met veranderingen omgaan. Immers, zelfs de best georganiseerde veranderingen veroorzaken op persoonlijk niveau een gevoel van verlies dat kan leiden tot weerstand van medewerkers om zich opnieuw te hechten en nieuwe banden aan te gaan met mensen, doelen en werk. Zoals verlies daarmee een vast onderdeel van het werk is, zo hoort ook afscheid nemen daarbij. Afscheid nemen helpt medewerkers om zich opnieuw te verbinden, hernieuwd vertrouwen krijgen en....mee te bewegen.'

'Jakob van Wielink scheef vanuit zijn ervaringen in het begeleiden van leiders bij organisatieveranderingen het artikel Als alles verandert. Veerkrachtig leiderschap tijdens transitie. Het artikel is onlangs gepubliceerd in het bulletin van P&O Actueel.'

Bron: Alba-academie, Als alles verandert. Veerkrachtig leiderschap tijdens transitie, door Jakob van Wielink