Waarom werken wij?
Terug

"“Waarom werken wij?” Werken is vanzelfsprekend, iedereen die dat kan, werkt. Toch zijn de antwoorden op een schijnbaar voor de hand liggende of overbodige vraag vaak het interessantst. Juist het vanzelfsprekende ter discussie stellen, kan boeiende en verrassende antwoorden opleveren.

De betekenis van werken, is onderzocht aan de hand van de Meaning of Working (MOW) vragenlijst. Door dit onderzoek uit 1983 in 2008 en 2009 deels te herhalen, geeft dit boek een analyse van de ontwikkeling die de betekenis van werken in de afgelopen vijfentwintig jaar heeft doorgemaakt en welke effecten de kredietcrisis hierop heeft gehad.

Neemt het belang van werk, of de centraliteit ervan, af? Speelt werk na de crisis een meer instrumentele rol? Is het inkomen een relatief belangrijker facet van werk geworden, of juist niet?"

Boek: Waarom werken wij? De betekenis van werken voor en na de crisis, Frank van Luijk, 2011, ISBN 9789023248255.

"We zijn salaris steeds belangrijker gaan vinden, we lijken steeds materialistischer te zijn geworden. Zaken als door werk 'een bijdrage aan de samenleving leveren', door werk leuke contacten krijgen, of werk als middel om erkenning en waardering te krijgen, zijn steeds minder belangrijk geworden. Werk heeft ook een minder centrale plaats in ons leven, we vinden werk minder belangrijk.  Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Frank van Luijk.

Van Luijk onderzocht hoe de Nederlandse beroepsbevolking aankijkt tegen werken. Wat vindt men belangrijk in werk, welke behoeftes wil men door werk realiseren? Hij stelde vragen naar de betekenis van werken aan representatieve steekproeven van de Nederlandse beroepsbevolking in 1983 en in 2008 (voor de crisis) en 2009 (nadat de crisis echt voelbaar geworden was).

Door werk minder belangrijk te vinden, door de dingen die we wel belangrijk vinden niet door ons werk te realiseren, maar op een andere manier, worden werkloosheid en pensionering mogelijk minder vaak aanleiding voor leed en ellende. Naast de uitkomsten van empirisch onderzoek geeft Van Luijk ook een historische schets over het ontstaan van het westerse arbeidsethos; hoe heeft de mens door de eeuwen heen tegen werk aangekeken. De uitkomsten van het onderzoek bieden inzicht in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Van Luijk geeft organisaties belangrijke informatie: zij kunnen hun HR beleid afstemmen op die ontwikkelingen en zo hun aantrekkelijkheid vergroten voor nieuwe medewerkers en bestaande medewerkers beter blijven binden en boeien."

Proefschrift: Waarom werken wij, De betekenis van werken 1983 - 2008 2009, Frank van Luijk.

Bron: Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam.

Lees ook het interview: Intermediair.