Voor rouw niets geregeld
Terug

"Gesneuvelde militairen worden herdacht met alle eerbetoon. Maar als civiele medewerkers stierven, gebeurde er vrijwel niets op het ministerie van Defensie. Voor rouwverwerking was geen plaats op de werkvloer. Hr-manager Leo Wilhelm bracht hier op eigen initiatief verandering in. ‘Rouwverwerking was een probleem en had invloed op de productiviteit.’"

Artikel in Personeelbeleid, aug 2010: Voor rouw niks geregeld, 10 vragen aan Leo Wilhelm, auteur Jolanda van Zwieten.

Eerder artikel: de laatste eer.
Ministerie van Defensie voert rouwprotocol in voor burgerpersoneel.

"Wanneer een militair sneuvelt, is er via protocollen precies vastgelegd wat er moet gebeuren. Maar voor het overlijden van burgerpersoneel bestond tot voor kort geen vergelijkbaar protocol. Inmiddels is in dat hiaat voorzien. Hoe Defensie een rouwprotocol invoerde voor haar burgerpersoneel.

Omgaan met verlies binnen een organisatie is niet alleen een kwestie van goed werkgeverschap. Het gaat ook om aandacht voor bedrijfseconomische doelen. Een goede rouwbegeleiding vanuit het werk kan uitval van medewerkers voorkomen, het bevordert onderlinge betrokkenheid en werkt positief op de loyaliteit van het personeel."

Artikel in personeelbeleid, december, 2009; tekst Leo Wilhelm, Ministerie van Defensie