Vijf manieren om een reorganisatie te overleven
Terug

"Is er eigenlijk iets wat u kunt ondernemen als u door een reorganisatieontslag getroffen dreigt te worden en zo ja, wat? Hieronder vijf adviezen die u mogelijk enig houvast kunnen bieden:

  1. Controleer de bedrijfseconomische noodzaak
  2. Is er juist afgespiegeld?
  3. Stel u actief op voor ander passend werk
  4. Lever nog geen bedrijfseigendommen in, ga voorlopig niet naar huis en stem niet zomaar in met outplacement
  5. Laat sociaal plan toetsen en schakel zonodig de rechter in."

Bron: Judex,nl, door Maarten van Gelderen, 18-02-2009.