Verlies en rouw op het werk
Terug

Organisaties rouwen niet ... mensen in organisaties wel! Organisaties bestaan uit mensen. Aandacht voor verlies en rouw raakt dus fundamenteel aan de ‘humaniteit' van organisaties.

Organisaties worden opgericht om doelstellingen te verwezenlijken. Dat kunnen profit- of non-profitdoelstellingen zijn. Zonder doelen geen organisaties. Dat betekent natuurlijk niet dat alles wat in een organisatie plaatsvindt, direct met de verwezenlijking van deze doelen te maken heeft. Een van de redenen daarvoor is dat een organisatie ook een sociaal verband van mensen is. Mensen zijn geen machines. Zij zijn niet te reduceren tot louter hulpmiddelen.

Als een werknemer zijn voordeur achter zich dichttrekt om naar het werk te gaan, laat hij zijn mens-zijn niet thuis achter, maar neemt hij dit volledig mee naar zijn werk.

Organisaties zijn dus niet uitsluitend formele samenwerkingsverbanden, in de zin van ‘formele structuren, gericht op het verwezenlijken van de organisatiedoelen'. Organisaties zijn ook samenlevingsverbanden van mensen ... van concrete mensen, ieder met eigen belangen, eigen overtuigingen, eigen dromen, doelen en verlangens, een eigen achtergrond, een eigen geschiedenis. Omdat organisaties ‘mensenwerk' zijn, krijgen zij onherroepelijk te maken met verlies en rouw.

(uit: Over de rooie. Emoties bij verlies en verandering op het werk', Kluwer, 2009)

De vraag 'hoe om te gaan met verlies op het werk' behandelen we op deze site daarom enerzijds in de betekenis van verliezen op het gebied van werk zelf en anderzijds in de betekenis van verliezen die je met jezelf meeneemt naar het werk. Herman de Monnnik onderscheidt 6 levensgebieden waar een mens verlies op kan leiden, zie de cirkel in de figuur. Werk is er een van, maar alle andere gebieden staan met elkaar in verbinding. Omdat je als mens altijd jezelf meeneemt naar je werk, raken al deze andere verliesgebieden ook aan het werk.