Verandering en verlieservaring aanleiding depressie
Terug

"Tien tot twintig procent van alle mensen die met een sterfgeval of een ander verlieservaring worden geconfronteerd, raken in een diepe depressie waar zonder therapie geen ontkomen aan is. [...] De relatie en het verband tussen verdriet, afscheid nemen, verlieservaringen én depressie is niet nieuw. De meeste depressies doen zich immers voor nà verlies- en/of overgangservaringen (scheiding, ontslag, verhuis, overlijden, reorganisatie, pensionering, ziekte, ongeval...).

Alles wat met verandering te maken heeft is vaak aanleiding tot depressie. Geen oorzaak !

De oorzaak van depressie is gelegen in het feit dat we de sterke emoties die gepaard gaan met verlies en afscheid niet of onvoldoende kwijt kunnen... De 2 belangrijkste emoties hierbij zijn VERDRIET en WOEDE. Twee taboegevoelens in onze glamour & glittercultuur."

Bron: Belg.be, Bob Vansant, oktober 2005..