Transitiemanagement
Terug

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen het veranderaspect van bijvoorbeeld een reorganisatie, waarbij structuur, hiërarchie of locatie gewijzigd worden, en het psychologische aspect van de reorganisatie, wanneer medewerkers zich aan dienen te passen aan de gewijzigde situatie en omgeving.

Transitie speelt zich dus binnen mensen af. Voor een gedeelte kunnen we de effecten van transitie merken aan het gedrag van medewerkers. Gedrag van mensen kunnen we ook als het topje van de ijsberg zien, datgene wat zichtbaar boven water is. Het zichtbare gedrag wordt echter gestuurd door wat er zich onder water bevindt.

Naar: "Aan de slag met verlies. Coachen bij veranderingen op het werk", Riet Fiddelaers-Jaspers en Jakob van Wielink, Uitgeverij Ten Have, 2012.

Kijk op: Youtube.