Transitie: lessen uit de kapsalon
Terug

"Tabatha’s Salon Takeover is een televisie hit [...] Doet zij verandermanagement uit het boekje? "

"De grootste les is dat Tabatha daadwerkelijk transitiemanagement toepast. Volgens de visie van de ons immer inspirerende William Bridges (vergelijk zijn Managen van transities) bestaat een verandering niet alleen uit “technisch organisatorische” onderdelen, maar vooral uit menselijke en psychologische aspecten. Transitie is het traject dat mensen innerlijk doormaken, wanneer ze met een ingrijpende verandering geconfronteerd worden."

"Iedere verandering begint met een einde en eindigt met een nieuw begin. Het einde waar de verandering mee begint, houdt altijd een verlies in. Dit verlies roept veelal reacties van rouw op. Om met dit verlies om te gaan, is het van het grootste belang om afscheid te kunnen en mogen nemen van de oude situatie. Pas als het verlies kan worden erkend en gekend en de rouw kan worden toegelaten, ontstaat duurzame veranderbereidheid. "

Bron: Uitgeverij Thema, auteurs Jakob van Wielink en Leo Wilhelm