Transitie en de betekenis van werk
Terug

"Mensen hechten zich niet alleen aan andere mensen, maar ook aan hun werk. Wanneer dat werk verandert of verdwijnt, kan dat als zeer ingrijpend worden ervaren. Het psychologisch proces dat mensen dan doormaken, noemen we transitie. De activiteiten die een organisatie onderneemt om deze verandering voor medewerkers hanteerbaar te maken, noemen we transitiemanagement. Wat zijn daar de onderdelen van?"

[...]

Betekenis van werk

"Door de wijziging in een psychologisch contract en het bijbehorende (dreigende) verlies wordt de zin of betekenis die een medewerker aan zijn werk geeft en eraan ontleent, ondermijnd."

[...]

"Wanneer zingeving [...] niet (meer) kan worden vervuld, spreken we van een verlies van betekenis. Dreigend baanverlies wordt vaak ervaren als een verlies dat de identiteit raakt en kan zo van invloed zijn op [...] zin of betekenis. En juist vanwege dit verlies is het voor een medewerker ook weer moeilijker om met het oorspronkelijke verlies om te gaan."

Bron: Loopbaanvisie, januari 2012, van Wielink en Wilhelm.