Toolkit Kind en Trauma
Terug

Bron: Promotiebericht Universiteit Utrecht.

"Veel basisschoolleerkrachten voelen zich onzeker over hun rol wanneer een leerling een schokkende gebeurtenis (zoals een ernstig ongeluk, geweld of het plotselinge verlies van een gezinslid) meemaakt. Ze weten bijvoorbeeld niet goed hoe ze er in de klas rekening mee kunnen houden of waar kinderen en ouders zo nodig hulp kunnen krijgen.

Dit blijkt uit het proefschrift van Eva Alisic, waarmee ze 10 juni promoveert aan de Universiteit Utrecht. Na diepte-interviews met een twintigtal leraren van verschillende scholen en achtergronden, wees een landelijke studie bij 765 leraren uit dat het een algemeen verschijnsel is.

Omdat gemiddeld vier kinderen per basisschoolklas ooit geconfronteerd zijn met een schokkende gebeurtenis en leraren belangrijke steunfiguren zijn voor kinderen, is het van belang dat leraren meer ‘bagage’ krijgen. Pabo’s kunnen daarin een belangrijke rol spelen volgens Alisic. Daarnaast heeft ze zelf informatiemateriaal ontwikkeld voor leerkrachten.

Leerkrachten waren overigens niet het enige onderwerp van studie in het proefschrift. Alisic onderzocht traumaverwerking bij kinderen in de breedte, gezien door de ogen van kinderen zelf, hun ouders en leerkrachten. Eerdere resultaten met betrekking tot het aantal kinderen dat te maken krijgt met schokkende gebeurtenissen en de invloed van ouders op stressklachten van kinderen, kregen veel aandacht in de media."

Naar de Toolkit Kind en Trauma.