Sense of urgency
Terug

"De eerste stap voor een succesvol veranderingstraject is ervoor te zorgen dat genoeg mensen de noodzaak tot veranderen inzien en vanuit voldoende urgentiebesef handelen. Bij het doorvoeren van veranderingen vraagt een manager vaak meer dan de gebruikelijke inspanning. Dit gaat alleen werken als iedereen die erbij betrokken is ervan overtuigd is dat de verandering cruciaal is. Alleen dan werken mensen mee en kun je de vaart erin houden.

[...]

De noodzaak om te veranderen moet door je medewerkers zelf ook gezien worden, zodat ze emotioneel geprikkeld worden. De combinatie logica en emotie is de kern van succesvol veranderen."

Auteur: Hilde Vossen op HR Blog, 2 juni 2011.