Rouwverwerk-versterking
Terug

"Op het gebied van omgaan met medewerkers in rouw binnen bedrijven is het één en ander te verbeteren. Het is belangrijk dat de bedrijfsmaatschappelijk werker binnen het bedrijf de eerste stap zet tot een goede benadering van rouwende medewerkers. Hij heeft de kennis in huis om voorlichting te geven over hoe het verwerken van een verlieservaring ‘werkt’. Hij kan tips geven aan de werkgever, leidinggevenden en collega’s over hoe om te gaan met rouwende medewerkers."

Kris van Vliet heeft dit artikel geschreven als afronding van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht, te Amersfoort: Versta uw vak - zorg op het werk voor rouwverwerkversterking.