Rouw- en waakverlof?
Terug

Wat is er geregeld mbt verlof rondom het sterven en overlijden?

Rouwverlof, Ton van Eijden, oktober 2011, HR Base
"[...] willen we een rouwverlof invoeren, omdat in geval van overlijden van een naaste een medewerker zich vaak ziek meldt (maar zich niet ziek voelt, maar veel tijd kwijt is in de eerste periode om allerlei praktische zaken te regelen). [...] om het ziekteverzuimcijfer zuiver te houden, en het medewerkers makkelijker te maken in een moeilijke periode, willen we een rouwverlof invoeren."

Hoe gaan jullie om met verzuim wegens (ernstige) privéproblemen? op HRbase, door Angela op 28 juli 2010
"Binnen onze organisatie hebben wij momenteel twee medewerkers die vaker voor langere tijd (een aantal weken) afwezig zijn wegens ernstige privéproblemen. Een man heeft een dochter met een ernstige vorm van kanker [...] Zo'n zelfde situatie speelt met een dame waarvan de partner ernstig ziek is. Dit is waarschijnlijk een aflopende zaak [...] Hoe zouden jullie dit aanpakken?"

Waakverlof is niet nodig als je overlegt op de werkvloer, VK Blog, door Daan Westerink, 21 april 2008, 21 april 2008
"[...] dat het huidige zorgverlof inderdaad al voorziet in situaties rondom het sterfbed. Maar tegelijkertijd constateer ik dat de communicatie tussen werkgevers en werknemers wel verbeterd mag worden. Wees voorbereid op mogelijke calamiteiten! Waarom vinden we het wel makkelijk om aan te kondigen dat er een kindje komt, en vinden we het moeilijk om bespreekbaar te maken welke mogelijkheden er zijn indien een dierbare sterft? Zijn we bang, ondanks de secularisering, dat we de goden verzoeken als we de dood bespreekbaar maken?"

Het is niet gepast om een tijd van rouw aan een termijn te binden, Trouw 2008
"Karin Kuiper, moeder van drie jonge kinderen, verloor drie jaar geleden haar man. Onder de titel "Je mag me altijd bellen. 1001 dagen van rouw" schreef ze een aangrijpend verslag van de eerste duizend dagen na de dood van haar man, de schrijver Karel Glastra van Loon. [...] Sinds een half jaar is ze weer de moeder die ze was geweest als haar man nog had geleefd zij het dat ze nu veel minder rust heeft. De tijdsbepalingen in het verhaal van Kuiper zijn relevant nu staatssecretaris Ahmed Aboutaleb (PvdA) heeft aangekondigd dat weduwen en weduwnaars twee jaar na de dood van hun partner, aan het werk of aan de studie moeten."

Libelle-Discussie: 'Weduwen moeten na twee jaar rouw weer aan het werk'
"Het is toch niet zo dat de rouw "over" moet zijn voor je kunt gaan werken? Ik ken genoeg mensen in mijn omgeving die na het verlies van hun partner, of zelfs van hun kind, vrij snel weer aan het werk gingen. Ze zaten, of zitten nog, volop in de rouw maar verlangen juist naar de routine van het dagelijks werk. "Thuis word ik gek", zeggen zij. En misschien presteren ze niet gelijk optimaal, gaat het allemaal een tandje lager en slaan ze weleens een dag over of gaan wat eerder naar huis, maar ze werken wel!"


Werken en rouw-ver-werken: zin en onzin van rouwverlof, Christian Medical Fellowship (CMF) Nederland, Dr. Edith Plantier,
"Ik mag dan wel enige deskundigheid hebben op het gebied van rouwprocessen, maar wanneer je eigen partner ten dode toe ziek wordt, wordt opeens alles anders. Vorig jaar is mijn man overleden. De laatste paar maanden ging hij zo achteruit dat hij ziekenhuis in ziekenhuis uit moest. Hij had in toenemende mate verzorging en verpleging nodig. Voordat je toekomt aan emotionele rouwverwerking, heeft een ieder in deze situatie vele praktische problemen die gewoon opgelost moeten worden."

Erken recht op zorg voor stervende, Trouw, Daan Westerink, 24 april 2008.
"Veel werkgevers doen niet moeilijk over waakverlof. Toch kan een wettelijke regeling geen kwaad."

Rouwverlof tegen ziek worden, Trouw 28 januari 2006, Kokkie Jonkers
"sommige privé-omstandigheden raken je zo dat je ze niet bij het dichttrekken van de voordeur thuis kunt laten liggen en op je werk aangekomen even een ander mens wordt"

Waken is een heftige levenservaring, palliatievezorg, Marinus van den Berg, januari 2006
"Er is een groeiend aantal verlofregelingen, zoals kraamverlof, zorgverlof, kortverzuimverlof, calamiteitenverlof en rouwverlof. De Wet Arbeid en zorg maakt kort verlof opnemen mogelijk. Enkele ervaringen om mij heen zijn voor mij aanleiding om stil te staan bij "waakverlof". Dat verlof is nodig om te waken bij een stervende."

Rouwverlof naar behoefte, Jolanda Pikkaart.
"Leidinggevenden kunnen teams of afdelingen voorbereiden op de terugkeer van een rouwende collega, zodat zij weten hoe ze iemand op kunnen vangen."

Verlenging rouwverlof nog niet voor meteen
"Een verlenging van het rouwverlof zit er voorlopig niet aan te komen. Bij de bespreking van een reeks wetsvoorstellen bleek dat extra dagen rouwverlof voorlopig te duur zouden uitvallen. Minister van Werk Monica De Coninck zou de kwestie ook liever opnemen in een ruimere hertekening van het tijdskrediet. Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt spreekt van "een gemiste kans". "
Bron: Het Laatste Nieuws, Belgie, 5 juni 2012.