Gids on-line: Rouw op het werk
Terug

In de literatuur is veel geschreven over rouw- en verliesverwerking. Er is echter nog relatief weinig bekend over rouw op het werk. Dat is opmerkelijk, want veel mensen keren na een verlies weer terug naar de werksituatie, terwijl het rouwproces nog niet voorbij is.

Voor managers is het belangrijk kennis te hebben van rouw op het werk, hoe zij de symptomen kunnen herkennen en op welke wijze ze hiermee kunnen omgaan. Want in de praktijk blijkt er een complexe causale relatie te bestaan tussen stressvolle gebeurtenissen in iemands leven en de gevolgen daarvan voor het individu in relatie tot zijn of haar werk. Deze gebeurtenissen kunnen leiden tot het ontstaan van spanningen. Of deze ook daadwerkelijk optreden wordt mede bepaald door de persoonlijkheid en de wijze waarop het individu met de situatie omgaat.

Kijk op: Gids on-line.