Rouw bij chronisch vermoeidheidssyndroom
Terug

"Rouw wordt vaak als eerst geassocieerd met het verdriet dat ontstaat na het verlies van een dierbare. Er wordt bij het woord rouw niet meteen gedacht aan vergelijkbare verwerkingsprocessen en rouwreacties na het verlies van gezondheid. Een chronische aandoening kan het leven van mensen drastisch veranderen. Dit geldt voor chronisch zieken in het algemeen en ook voor patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)."

"Uit het onderzoek komt naar voren dat er in het rouw- en verwerkingsproces van mensen met CVS twee domeinen van rouw een rol spelen, namelijk (1) worstelen en (2) verwerking. Het domein worstelen gaat gepaard met negatieve gevoelens en het domein verwerking met positieve gevoelens. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat er een samenhang bestaat tussen de twee domeinen van rouw en de ernst van de aandoening."

Bron: Masterthese Klinische Psychologie, Onderzoeksverslag, Lisanne Fischer, Mei 2012.