Reorganisaties be´nvloeden gezondheid werknemers
Terug

Reorganisaties beïnvloeden gezondheid werknemers, FNV Bondgenoten.
"Bij 41 procent van de werknemers die de afgelopen twee jaar een reorganisatie meemaakten, leidde het veranderingsproces tot gezondheidsklachten, blijkt uit onderzoek van FNV Bondgenoten (2009). Dit is te voorkomen door werknemers meer inspraak en informatie te geven bij veranderingen."

Rapport: 'Ziek door onzekerheid', FNV Bondgenoten (2009).

Reorganisaties schaden ieders gezondheid, Aandachtspunt voor ondernemingsraden, OR Informatie, Jan Popma, december 2008
"Nog voordat de koersen kelderen, werd al frequent gereorganiseerd. Een overzicht van de gezondheidsrisico's, en aanbevelingen voor ondernemingsraden."

Reorganisatie is slecht voor de gezondheid, Hugo Louter
"De helft van de Nederlandse werknemers heeft de afgelopen twee jaar een reorganisatie meegemaakt. En dat levert aardig wat spanning op de werkvloer op."

Reorganisaties slecht voor de gezondheid, P&O Actueel, feb 2009
"Reorganisaties op het werk leiden tot gezondheidsklachten. Vier op de tien werknemers die de afgelopen twee jaar een reorganisatie hebben meegemaakt, kregen last van klachten als stress en slapeloosheid.
Dat blijkt uit het onderzoek 'Ziek door onzekerheid' onder vijfhonderd werknemers dat FNV Bondgenoten dinsdag heeft gepresenteerd in Amsterdam. Als werknemers meer bij de veranderingen worden betrokken, kunnen de klachten afnemen."

Reorganisatie leidt vaak tot psychische problemen en ziekteverzuim, aug 2007
"Werknemers die een reorganisatie overleven lopen een groot risico op psychische problemen en ziekteverzuim ten gevolge van de extra werkdruk die ze te verduren krijgen na het vertrek van hun collega's."

Reorganisaties brengen de gezondheid ernstige schade toe, feb 2009
"Reorganisaties bij ondernemingen zijn slecht voor de gezondheid van de medewerkers die er direct of indirect mee te maken hebben. Vier op de tien werknemers die de afgelopen twee jaar een reorganisatie hebben meegemaakt, kregen last van klachten als stress en slapeloosheid."