Overlijden en werk
Terug

‘Daar is niet echt antwoord op te geven. De één is gebaat bij zo snel mogelijk aan de slag gaan, de ander heeft meer tijd nodig', zegt Bert Cozijnsen. ‘Het lastige is: Nederland kent geen wettelijk rouwverlof, je vindt het slechts in een klein aantal cao's.' Een standaard rouwverlof van twee weken (bij overlijden van een partner of kind) is ook niet altijd het juiste antwoord, nuanceert hij daarbij. ‘Vaak begint pas in een latere periode het echte rouwproces, als alle hectiek voorbij is en je rust krijgt.'

Van Wielink: ‘Veel mensen gaan een tijdje met ziekteverlof, omdat ze zich niet in staat voelen om te werken. Maar dat is niet eenvoudig. Je moet dan naar de bedrijfsarts, terwijl je niet ziek bent. Rouw is geen ziekte, rouw is gezond.' Wat is hun advies? ‘Neem de tijd en de ruimte voor je rouw. Als je lang wacht met aan het werk gaan, ga je er steeds meer tegenaan hikken. Houd daarom in elk geval contact met het werk. Ga er een keer kijken, praat met je leidinggevende, vertel wat je bezighoudt en hoe je tegen het werk aankijkt op dat moment.'

(uit: Monuta Nazorgboek, 'Rouw neem je mee naar het werk').