Organisatieverandering
Terug

Managers willen vooruit kijken en oplossen. Bij een organisatieverandering zullen mensen het oude achter zich laten voordat ze zich aan het nieuwe kunnen hechten. Het gaat hier om een aspect wat wel de binnenkant van de verandering wordt genoemd. Met die binnenkant staat of valt de verandering. Maar hoe leid je die binnenkant?

Een traumatiserend aspect van 'old school' (= top down) organisatieverandering is dat medewerkers ervaren minder grip op hun situatie te hebben. Er ontstaat een verlies van zekerheid en veiligheid, en er is nauwelijks invloed. Het gevoel 'dat het ons allemaal overkomt' is snel ontstaan. Machteloosheid is vaak het gevolg.

Al uit de eerste onderzoeken naar ‘weerstand' en ‘veranderingsbereidheid' in organisaties (zo halverwege de vorige eeuw), blijkt dat daadwerkelijke participatie van medewerkers in organisatieverandering een noodzakelijke voorwaarde voor succes is. Niet alleen wordt de intensiteit van de verlies (en rouw) ervaringen verminderd, er komt ook (andere) creativiteit en inzet van medewerkers naar voren. Ingrediënten voor succesvoller organisatieveranderingen dus.

"Organisaties besteden te weinig aandacht aan mentale zorg bij reorganisaties. Ontneem je medewerkers de mogelijkheid afscheid te nemen, dan gaan de hakken in het zand."
Zonder afscheid geen vooruitzicht, artikel in MensenWerken van Arbo Unie , Marc Evers.