Minimaal vijf jaar minder gelukkig en tevreden na scheiding of verweduwing
Terug

"Het aandeel gelukkige en tevreden mensen onder degenen die net gescheiden zijn of een partner hebben verloren, is fors lager dan gemiddeld. Toch blijkt het aandeel gelukkigen onder mensen die minstens 5 jaar geleden verweduwden, scheidden of trouwden, weer dicht bij het gemiddelde te liggen."

"In 2009 waren ongeveer negen op de tien Nederlanders van 20 jaar en ouder gelukkig of tevreden met hun leven. Onder mensen die kort geleden hun partner hebben verloren ligt dit aandeel beduidend lager. Van hen zijn zeven op de tien tevreden of gelukkig. Bij verweduwden van wie de partner 5 of meer jaar geleden overleed, ligt dit aandeel weer hoger, op bijna 85 procent."

"Datzelfde beeld geldt ook voor mensen die een scheiding meemaken. Het duurt dus al snel 5 jaar voordat het aandeel verweduwden en gescheiden mensen dat tevreden of gelukkig is, weer op het gemiddelde niveau van de hele bevolking zit. Vrouwen hebben daar overigens meer tijd voor nodig dan mannen."

Belangrijke informatie voor bedrijven die een medewerkertevredenheid onderzoek doen, om zich te realiseren dat het aspect werk niet allesbepalend is in de uitkomst.

Bron: CBS, 4 oktober 2010.