Mantelzorg
Terug

Oog voor diversiteit bij mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid
"Op dit moment biedt een op de acht werknemers mantelzorg aan iemand in de naaste omgeving. Hun aantal zal de komende jaren blijven groeien. Steeds meer bedrijven en organisaties raken daarom overtuigd van het nut en de noodzaak om aandacht aan de doelgroep van werkende mantelzorgers te schenken. Hierbij wordt echter vaak de diversiteit binnen deze brede doelgroep over het hoofd gezien. Om deze werkende mantelzorgers ondersteuning op maat te kunnen bieden èn om de toekomst van organisaties/bedrijven te kunnen waarborgen, is Oog voor diversiteit bij mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid een vereiste."

Bron: Elan Expertise, januari 2011

Overbezorgd, Mantelzorg ontwricht inzetbaarheid personeel
"Eén op de acht werknemers combineert zijn baan met de zorg voor iemand in zijn omgeving. Dat kan leiden tot verlies van productiviteit, grijs verzuim of zelfs complete uitval. Veel werkgevers weten hier geen raad mee. Terwijl relatief eenvoudige maatregelen volstaan om de zorgzame medewerker binnen boord te houden."

Bron: Personeelbeleid, Irma Ooijevaar, jul/aug 2010.

Arbeid en zorg op de werkvloer, Onderzoek naar arrangementen voor ouders en mantelzorgers: knelpunten en mogelijkheden
"Steeds meer werknemers combineren betaald werk met zorgtaken, zowel in de rol van ouder als in de rol van mantelzorger. Dit roept de behoefte op aan handvatten voor werknemers en werkgevers in bedrijven om afspraken tot stand te brengen die de combinatie van arbeid en zorgtaken vergemakkelijken. [...] De centrale vraagstelling luidde: Welke succesvolle arrangementen om de combinatie van arbeid en (mantel)zorg te vergemakkelijken komen tot stand op de werkvloer?"

Bron: Onderzoek uitgevoerd door Ecorys in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen, Boukje Cuelenaere, Dorinde Brands, Margaret Chotkowski, Oktober 2009

De rol en behoeften van mantelzorgers in de laatste levensfase
"Hoewel de meeste mensen in het ziekenhuis en het verpleeghuis verlijden, vindt het proces dat daaraan voorafgaat meestal thuis plaats, waar familieleden de belangrijkste rol in de zorgverlening vervullen. Zonder die mantelzorgers zou het voor veel terminaal zieke patiënten onmogelijk zijn om thuis te blijven en te sterven. Er wordt echter weinig exclusieve aandacht besteed aan wat de familieleden nodig hebben om goede mantelzorg te verlenen en vol te houden in die laatste levensfase. Omdat mantelzorgers heel belangrijk zijn in de infrastructuur van de terminale zorg, is het belangrijk dat wordt onderzocht wat hiervoor nodig is."

"Mantelzorgers in de terminale fase kunnen beperkt raken in hun sociale en recreatieve leven, maar ook werkgevers kunnen te maken krijgen met een werknemer die zorgverlof neemt, parttime gaat werken of zelfs stopt met werken door de mantelzorg (Pearlin e.a. 1990; Timmermans e.a. 2001, 2003). Uit een onderzoek blijkt dat zes procent van de werkende mantelzorgers minder is gaan werken en negen procent tijdelijk is gestopt (Timmermans e.a. 2001)."

"Formele zorgverleners, maar bijvoorbeeld ook werkgevers van mantelzorgers zouden volgens de geïnterviewden vooral ruimte en begrip moeten tonen voor de mantelzorger die voor een stervende wil zorgen."

Bron: Palliatief.nl, Geraldine Visser