Leren afscheid nemen
Terug

'Verlies is niet iets dat alleen privé voorkomt. Ook door veranderingen op het werk hebben mensen te maken met verlieservaringen.'

“Bij verlies en rouw denken we snel aan de dood van een naaste of een echtscheiding. Maar het gaat in essentie over al datgene waar mensen afscheid van moeten nemen, ook op het werk. We vinden het vaak lastig om erover te praten, weten vaak ook niet hoe.” Toch is het volgens Van Wielink van belang om bij rouw en verlies stil te staan. “Zodat je een nieuwe start kunt maken. Als een organisatie een verandering doorvoert maar geen oog heeft voor de menselijke kant, gaan er dingen ontstaan die de managementliteratuur omschrijft als weerstand. Werknemers voelen niet dat ze gezien, gehoord en erkend worden.”

Bron: Meer aandacht voor verlies op het werk, Leren afscheid nemen in OR informatie nr. 9, september 2013; auteur Dennis van Asselt.