Interview Trouw: Rouw na ontslag
Terug

"Werk is voor de meeste mensen van grote betekenis. Reorganisaties en ontslag raken werknemers dan ook in hun hart. Een effectieve leidinggevende heeft oog voor hun emoties."

"In kosten-baten-termen gesproken, merkt Van Wielink dat een persoonlijke benadering met ruimte voor de ervaringen en emoties, een organisatie meer oplevert. Er zijn na ontslag ook achterblijvers, die door moeten. Zelf was hij er een van. Terugblikkend op de ontslagronde zegt hij: "Werknemers zijn loyaal aan hun werkgever, en dat wordt aangetast als er veel mensen uit moeten. Misschien gaan zij minder hard werken, of melden ze zich ziek, omdat zij die band op dat moment minder voelen. Ik wilde proeven dat er respectvol met de mensen is omgegaan. Natuurlijk zijn er rafelrandjes, de een heeft het proces als beter ervaren dan de ander. Maar de directie heeft gehandeld vanuit de menselijke maat, en daardoor kon ik weer loyaal zijn. Bij zo'n aanpak is er grote kans dat de veranderingen een duurzaam succes worden.""

Bron: interview met Jakob van Wielink in Trouw, 12 juni 2012.

Riet Fiddelaers-Jaspers en Jakob van Wielink, Aan de slag met verlies, coachen bij veranderingen op het werk. Uitgeverij Ten Have.