Dreigend ontslag zorgt voor psychisch lijden
Terug

"Werknemers kunnen een burn-out oplopen door de dreiging van ontslag. Organisatiepsychologe Tinka van Vuuren vindt dat bedrijven hier meer rekening mee moeten houden.

De dreiging van ontslag is voor veel werknemers een bron van groot psychisch onbehagen. Zeker in een economische crisis leidt het vaak tot psychosomatische klachten en burn-out, en is daardoor een probleem dat meer aandacht eist dan het nu van veel werkgevers krijgt. De crisis mag dan over zijn hoogtepunt zijn, het ontslagspook waart nog altijd rond.

[...]

Het management moet zich beter bewust worden van deze gevolgen, aldus Van Vuuren. En ervoor zorgen dat ‘de vaart in het proces blijft', zodat de onzekerheid niet te lang duurt. Maar tijdens een crisis is de kans groot dat de bedrijfsleiding juist bezuinigt in de begeleidingsprogramma's. Het is daarom zaak dat de werknemers zich beter voorbereiden op de woelingen van de arbeidsmarkt."

Bron: Intermediair, door Peter van Nuijsenburg maart 2010.

Haal voldoening uit je ontslag

"Ontslag, of dreigend ontslag, kan er behoorlijk inhakken. Hoe zorg je dat je met een positief gevoel de deur achter je sluit?

[...]

Daniel Shapiro, directeur van het Harvard International Negotiation Program (Harvard Business Review, november 2009) stelt dat negatieve emoties je niet zomaar overkomen, maar voortkomen uit aantasting van een van de vijf kerngebieden:


Het niet honoreren van deze basisbehoeften roept bij iedereen een naar gevoel op. Als je merkt dat een gebeurtenis je sterk emotioneert, zoek dan eerst uit welk kerngebied je uit balans brengt en erken je geraaktheid. Dat betekent niet dat je onmiddellijk tegenover je baas je emoties moet uiten.

Het exitgesprek
Wat bijvoorbeeld helpt bij ontslag, is er een positieve draai aan geven. Het is misschien moeilijk voor te stellen bij zoiets pijnlijks, maar als je aan bovenstaande basisbehoeften pro-actief en positief vorm geeft, kun je met voldoening afscheid nemen van je collega's, leidinggevende en klanten. "

Bron: Intermediair, Carien Karsten, oktober 2009

Overleven na je ontslag

"Ontslag is, samen met het overlijden van een naaste en echtscheiding, een van de meest ellende veroorzakende gebeurtenissen. Ontslag - en met name ontslag bij reorganisatie - kan tot depressie leiden. Bij sommigen makkelijker dan bij anderen. De manier waarop het ontslag door de werkgever wordt gepresenteerd, speelt daarin net zozeer een rol als de psychische gesteldheid van de werknemer. Ontslaander en ontslagene: beiden kunnen ze de kans op depressie groter of kleiner maken.

[...]

Of ontslag tot depressie of andere aanhoudende narigheid leidt, hangt ook van de werknemer zelf af. Vrijwel iedereen die de klap niet heeft zien aankomen, zal in eerste instantie de grond onder de voeten voelen wegzakken. Maar de een zal daarna snel overeind krabbelen en doorgaan met zijn leven, waar de ander die zich als slachtoffer ziet, blijft hangen in protest, woede, wrok, schaamte en gevoelens van nietigheid en waardeloosheid en uiteindelijk depressie. In het ergste geval is psychotherapie de aangewezen plek om de terugkeer naar het leven op poten te zetten. Meestal volstaat evenwel een intensief 'terugkeerprogramma', waarbij wordt gewerkt aan vragen als 'Hoe ben ik hier beland?', 'Wat wil ik met mijn verdere leven?' En waar nodig wordt het rouwproces begeleid. 'Alles is gericht op het zetten van de volgende stap', zegt Vosseberg. 'Zodra je energie gaat stoppen in vooruitgaan, onttrek je energie aan het achterom kijken. Goed ondersteund naar de toekomst kijken, helpt je om niet weg te glijden in depressie.'"

Bron: Intermediair, Chris Sprangers, juli 2009

Zo ga je tevreden weg na een ontslag

"Zo'n breuk in je carrière is vaak een krenkende ervaring: je kunt anderen en jezelf geen mooi verhaal vertellen over wat je is overkomen. Het kan dan nuttig zijn het verhaal over je ontslag te herschrijven. In de psychologie heet dit: het script herschrijven en opnieuw verbeelden. Deze techniek is oorspronkelijk ontwikkeld voor slachtoffers van seksueel misbruik. Het slachtofferbeeld wordt vervangen door een beeld waarin zij de situatie wel aankunnen. Dit is een variant op deze techniek."

Bron: Intermediair, Carien Karsten, december 2011.