De werknemer of werkgever als nabestaande van su´cide
Terug

"Als je nabestaande wordt na de zelfdoding van een voor jou betekenisvol iemand, kan dit ook een weerslag hebben op je professionele activiteiten. Verder werken of het werk hervatten is vaak een moeilijke opgave, want als je op je werkplek komt laat je het verlies niet achter bij de voordeur.

Hoe ga je daar dan mee om?

Hoe gaan werkgevers, leidinggevenden en collega’s daar mee om?

Heb je het reeds meegemaakt? Wil je wat van je tijd investeren? Je ervaring delen?

Vul dan de enquête ‘De werknemer als nabestaande’ in en bouw op die manier, samen met Werkgroep Verder, aan de zorg voor een betere opvang en ondersteuning van nabestaanden op de werkvloer.

Voor de werkgever die geconfronteerd wordt met de zelfdoding van een werknemer of met een personeelslid dat in haar/zijn niet-professionele nabije omgeving nabestaande na suïcide wordt, is het vaak worstelen met de vraag welke acties ondernomen dienen te worden om de nabestaanden-collega’s te informeren, op te vangen en te ondersteunen.

Enkele organisaties en bedrijven installeerden een procedure om met ‘de werknemer als nabestaande’ om te gaan. Vele anderen blijven evenwel vragende partij.Vandaar ons initiatief om enerzijds reeds bestaande good practices te verzamelen en anderzijds knelpunten en vragen in kaart te brengen.

Ook uw bijdrage via ‘Enquête werkgevers van nabestaanden’ is zeer waardevol.

Bron: Werkgroep verder (België).

Rouwen (na zelfdoding): Document met informatie, tips en handvatten voor werkegevrs en collega's.


Hoe vang je een werknemer met zelfmoordgedachten op?

"Wat kan je doen om een werknemer met zelfmoordgedachten te helpen?

Vraag is: hoe kan je als leidinggevende een werknemer met zelfmoordneigingen detecteren en zo goed mogelijk opvangen? Arbeidspsycholoog Edward Verschaeren geeft enkele richtlijnen:

1. Luisteren is in alle omstandigheden het sleutelwoord.
2. Een leidinggevende moet niet alleen kijken naar de resultaten, maar ook hoe die er gekomen zijn.
3. In geen geval meteen dreigen met bonussen die verdwijnen, ontslag, ... wanneer resultaten tegenvallen.
4. Stel een actieplan op, in overleg met de werknemer.

“[...] te veel managementrainingen die louter op tips en tricks gericht zijn en niet op attitudes, terwijl het net daar om gaat. Technieken toepassen zonder inzicht werkt niet. Je moet goed kunnen doseren, en daar heb je inzicht voor nodig.”"

Bron: Vacature.com, door Hermien Vanoost, 20-09-2010.