De man / vrouw met de zeis
Terug

Personele inkrimping gaat ook HR niet in de koude kleren zitten

Personeelsinkrimpingen zijn heftige en emotioneel belastende operaties. Voor één specifieke groep betrokkenen is over het algemeen weinig aandacht, namelijk voor degenen die (mede)verantwoordelijk zijn voor de planning en uitvoering. Wat doet de rol die ‘de uitvoerders' spelen met hen? Hoe houden zij zich staande? En hoe kunnen zij worden ondersteund om hun taak zo te vervullen dat overbodige schade wordt voorkomen?

Publicatie: Gids on-line, Bert Cozijnsen, oktober 2012 en www.hetconsulaat.nl, waar Bert aan verbonden is.