Betekenis geven aan verandering
Terug

De menselijke ontmoeting met verlies roept vragen op over de betekenis van het leven. [...] dat geldt voor de werksfeer waarin medewerkers te maken krijgen met fusies, reorganisaties, kleine en grote veranderingen, ontslag en boventalligheid. De Amerikaanse psycholoog Robert Neimeyer laat zien hoe het menselijk bestaan een poging is om de diverse hoofdstukken van ons levensverhaal te bevatten en van een plot te voorzien.

Zodoende trachten we de veranderingen waarmee we worden geconfronteerd in een bredere context van ervaringen en gebeurtenissen te plaatsen, zodat ze voor ons begrijpelijk en betekenisvol worden.

‘Een goed begin vergt een goed einde'
"Je kunt pas zinvol aan iets nieuws beginnen, als je het oude zorgvuldig hebt afgesloten."

Ze vragen aandacht voor afscheidsrituelen, voor het organiseren van een afscheidsfeest, het voor het erkennen van de traumatiserende werking van ingrijpende veranderingen. Ze roepen op tot geduld, tot eerlijkheid en luisteren.

Recensie in TVOO door Jakob van Wielink, juni 2013, van het boek 'Betekenis geven aan verandering. Reflectie op de vorming van het ministerie van Infrastructuur en Milieu'. Auteurs: Han Nichting, Cees Simons, Jaap Verhoeven.