Ben ik, vrij onverveerd?
Terug

"Over de vrije wil en de keuze om je talenten te ontplooien"

"[...] beschikken wij al dan niet over een vrije wil? Een discussie die momenteel gevoerd wordt [...] De vraag is vooral of uit ons brein vooraf is af te leiden wat we zullen doen in een bepaalde situatie, of dat we toch ook over een vermogen beschikken om ons te ontworstelen aan enige vorm van determinisme of genetische predestinatie. Onze aandacht gaat daarbij vooral uit naar hoe mensen juist vanuit verlieservaringen in hun leven de veerkracht kunnen vinden om hun talenten te ontplooien."

"We worden niet gedefinieerd door onze verliezen, maar door de manier waarop we met die verliezen omgaan. Door de manier waarop we die verliezen inpassen in ons levensverhaal. Daarvoor zijn we zelf verantwoordelijk. Dat we daarvoor een aantal bewuste rationalisaties moeten toepassen, om de wereld vanuit het perspectief van onze keuze te zien, doet aan onze vrije wil niets af."

Tijdschrift voor coaching, Jakob van Wielink en Leo Wilhelm, december 2011.