Achterblijvers en Survivor Syndroom
Terug

"De verwachting is dat er veel gaat veranderen in de non-profitsector. De beschikbare financiële middelen nemen af, uitgaven moeten worden verminderd en ontslagen zijn onvermijdelijk. Als u medewerkers moet ontslaan, kan het gebeuren dat u enige tijd later merkt dat uw organisatie minder gezond is geworden dan u had verwacht. De oorzaak is dan vaak dat men wel aandacht besteedt aan de medewerkers die worden ontslagen, maar niet let op het welzijn van de achterblijvers."
Bekommer u om de achterblijvers! bij reorganisatie niet alleen aandacht besteden aan de vertrekkers, Simon Troost, BESTUUR RENDEMENT 2-2011

"Het gaat minder goed met uw organisatie. De orderportefeuille wordt leger, terwijl de kosten gelijk blijven. Ontslagen zijn uiteindelijk niet meer te vermijden. U moet dus afscheid nemen van een deel van uw medewerkers. Na enige tijd merkt u dat de organisatie minder gezond is geworden dan verwacht. De oorzaak is vaak dat in de praktijk veel aandacht wordt besteed aan de medewerkers die ontslagen worden maar dat het welzijn van de achterblijvers er een beetje bij inschiet. Hoe zorgt u ervoor dat zij er weer op volle kracht tegenaan willen gaan voor uw organisatie?"
Op volle kracht vooruit! Hoe u het moreel hoog houdt bij de achterblijvers na een reorganisatie, Simon Troost, MT RENDEMENT 10-2009

"Dus je ‘overleeft’ een reorganisatie en wat dan?! Ben je blij en ga je vol enthousiasme er weer tegenaan of werkt het toch net iets anders? Dat er iets bestaat als een survivor-syndroom wisten we al van mensen die een ramp overleefden maar dat zoiets ook bij reorganisaties speelt is op z’n minst interessant te noemen."
Darwin… en wat te doen als je de reorganisatie overleeft?!, De weblog van Ad Reijbroek.

"Vol gemengde gevoelens blijven zij na een reorganisatie achter. Beroofd van hun vertrouwde werkomgeving, overladen met het werk van ex-collega's. Demotivatie, verzuim en verloop liggen op de loer. Met duidelijkheid en aandacht helpt u hen de draad weer op te pakken."
Begrip voor de dip, Goede begeleiding reorganisatie loont; Intermediair PW, auteur: Arthur Lubbers, 17 februari 2009.

"Bij een reorganisatie ligt de nadruk op het personeel dat wordt ontslagen. De groep achterblijvers wordt vaak vergeten. Maar in plaats van dankbaar, blijken ze juist vaak minder gemotiveerd."
Blijvers vergeten bij reorganisatie, NRC Handelsblad, auteur Tamara Slief, 27 februari 2009.

"Was de vraag vóór de crisis hoe je werknemers vast kon houden, de nieuwe trend betreft het motiveren van de achterblijvers [...] Als mensen emoties niet kwijt kunnen, kan er een nare sfeer op de werkvloer ontstaan"
Werknemers in dip na reorganisatie, AD, David Bremmer, 22 september 2009.

"Als een bedrijf een ontslagronde doorvoert, is dat uiteraard het vervelendst voor degenen die weg moeten. Maar een reorganisatie heeft ook negatieve effecten op de achterblijvende collega's."
Werk: Wie blijft, die lijdt, Elsevier, auteur Fleuriëtte van de Velde, 13 februari 2008. Over het onderzoek van Thys de Haan, student arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), genomineerd voor de scriptieprijs. De Haan onderzocht vooral of de impact van de negatieve effecten te verminderen is:
"Het inkrimpen van personeel heeft negatieve effecten op de achterblijvers. Vaak zelfs heeft het langdurige bijwerkingen op de motivatie, betrokkenheid en creativiteit van de blijvende medewerkers. [...] Bedrijfsinkrimping heeft negatieve effecten op het gebied van creativiteit en de moraal van de achterblijvers, er is een grotere drang om weg te gaan, de loyaliteit neemt af, evenals de motivatie, terwijl de onzekerheid toeneemt en de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers daalt."
Inkrimpen? Lees eerst de bijsluiter, de-Achterban, 24 jan 2008.