Aandacht voor pijn bij reorganisaties
Terug

In een artikel in OR Informatie van december 2008 vragen Cozijnsen en van Wielink aandacht voor het feit dat 'Boventallige werknemers of zij die het risico lopen boventallig te raken, worden geconfronteerd met (indringende) ervaringen van verlies. Ondersteuning bij de verwerking ervan is niet uit te besteden aan de personeelsafdeling, maar vraagt aandacht van de meest direct betrokkenen, waaronder leidinggevenden. De or kan een cruciale rol spelen in het concreet maken van directiebeloftes dat de reorganisatie menselijk en respectvol zal verlopen.