Aandacht voor rouw bij ontslag
Terug

"De duizendtallen vliegen ons weer om de oren. We lezen dat ondernemingen grote aantallen werknemers gaan ontslaan. De krantenkoppen geven de grote getallen weer, maar prangender is dat achter deze berichten angst, frustratie, woede, pijn en verdriet schuilgaan. [...] Waar werknemers en ondernemingsraden mee geconfronteerd worden, zijn rouwprocessen. Die rouw als reactie op ontslag, is de 'keerzijde' van het hechtingsproces, waarmee zij zich hebben verbonden aan hun baan en aan alles wat daarbij hoort."

Aandacht voor rouw bij ontslag, OR Informatie, van Wielink, 29 januari 2009.