Jezelf opnieuw uitvinden na een militaire missie
Terug

"Voortdurende dreiging van bermbommen, bittere armoede en onrecht. Er komt veel op je af als je uitgezonden wordt als militair. Hoe verwerk je dat met de mensen om je heen als je weer thuis bent? Erwin Kamp (humanistisch raadsman) en Michaela Schok (psycholoog / onderzoeker) schreven een wegwijzer voor militairen en het thuisfront."

"De samenwerking leidde tot een praktisch boek met een wetenschappelijke basis over (zin)ervaringen van militairen die thuiskomen na een missie. Het eerste jaar na is thuiskomst is soms moeilijk en pijnlijk, dat geldt voor zowel de militair als partners, familie en vrienden. Het vergt aanpassing, en veel praten, luisteren en nadenken.

Dit kan leiden tot meer inzicht in zin en nut van de missie. Dat kan weer bijdragen aan het voorkomen van posttraumatische stressstoornis(ptss), toont het kwalitatieve onderzoek van Schok aan. Militairen zijn veerkrachtig en geestelijk weerbaarder als ze zin kunnen ontlenen aan de missie. Die zin halen ze uit trots over de militaire prestatie, maar ook uit de kameraadschap of het idee aan een betere wereld te hebben bijgedragen. Het werk van geestelijk verzorgers bestaat er uit zingevingvragen met de militair op tafel te krijgen, als daar behoefte aan is."

Bron: Humanistisch Verbond, 4 juli 2012.

Zie ook het artikel Betekenisgeving in de Transitiecirkel, door Jakob van Wielink en Leo Wilhelm.